(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1462 - Coral Way Elementary School (Florida) : Trường công lập đầu tiên có chương trình dạy song ngữ tại Hoa Kỳ

10-06-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Coral Way Elementary School là chương trình song ngữ được tài trợ công khai đầu tiên ở Hoa Kỳ. Chương trình mở cửa cho cả trẻ em nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh vào năm 1963, sau cuộc khủng hoảng người tị nạn Cuba.

Trung tâm K-8 Song ngữ Coral Way, được xây dựng với tên gọi Coral Way Elementary School vào năm 1936, là một trường K-8 tọa lạc tại Miami, Florida, Hoa Kỳ (Mỹ). Trường là trường tiên phong trong giáo dục song ngữ vào năm 1963, khi trường bắt đầu giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với hai nhóm học sinh (người nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha). Năm 2004, trường mở rộng bao gồm các lớp 7 và 8.

Tòa nhà của trường được thiết kế bởi August Geiger, một kiến trúc sư nổi tiếng ở Nam Florida, người từng làm việc cho Hội đồng Trường Quận Dade. Kiến trúc mang phong cách Phục hưng Địa Trung Hải và được xây dựng dưới sự bảo trợ của Cơ quan Quản lý Dự án Công trình và hoàn thành vào năm 1936.

 

 

Vào ngày 3 tháng 9 năm 1963, Coral Way Elementary School được thành lập với tư cách là chương trình song ngữ được tài trợ công khai đầu tiên ở Hoa Kỳ với các học sinh đến từ hai nguồn gốc ngôn ngữ bản địa khác nhau. Với sự tài trợ của Quỹ Ford, các nhà lãnh đạo khu học chánh (Tiến sĩ Pauline Rojas, Tiến sĩ Joseph Hall, Tiến sĩ Rosa Inclán, Ông Ralph Robinett), giáo viên và nhân viên bán chuyên nghiệp, những người được gọi là "phụ tá Cuba", đã triển khai chương trình song ngữ. chương trình giảng dạy nơi học sinh được dạy nội dung học thuật thông qua hai ngôn ngữ.

Chương trình năm 1963 bắt đầu với khoảng 350 học sinh lớp 1-3, được chọn để duy trì sự cân bằng giữa 50% người nói tiếng Anh và 50% người nói tiếng Tây Ban Nha. Vào buổi sáng, học sinh được dạy chương trình bằng tiếng mẹ đẻ của họ (được gọi là "tiếng mẹ đẻ"). Sau buổi trưa, học sinh chuyển sang các lớp học trong đó chương trình giảng dạy được dạy thông qua ngôn ngữ thứ hai của học sinh.

Sự thành công của chương trình đã mở đường cho Đạo luật Giáo dục Song ngữ năm 1968 và hơn 3.000 chương trình hòa nhập hai chiều ở Hoa Kỳ vào năm 2020.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)