(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1554 - Seneca Falls Convention (New York): Hội nghị về quyền phụ nữ đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ

26-09-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Ngày 19 và 20 tháng 07 năm 1848, Cady Stanton và đồng nghiệp là Lucretia Mott đã tổ chức một hội nghị về quyền phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thế giới tại Seneca Falls bang New York (Hội nghị Seneca Falls). Mặc dù số lượng công khai rất ít nhưng ước tính có khoảng 300 người tham dự cuộc họp khai mạc. Nhiều người phụ nữ và đàn ông tham gia phong trào chống chế độ nô lệ cuối cùng đã trở thành một phần của cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Công ước Seneca Falls là công ước đầu tiên về quyền của phụ nữ. Sự kiện là "một hội nghị thảo luận về các quyền và điều kiện xã hội, dân sự, tôn giáo của phụ nữ". Được tổ chức tại Nhà nguyện Wesleyan của thị trấn Seneca Falls, New York, nó kéo dài hai ngày từ 19 đến 20 tháng 7 năm 1848. Thu hút sự chú ý rộng rãi, ngay sau đó là các hội nghị khác về quyền phụ nữ cũng được tổ chức, bao gồm Hội nghị về Quyền Phụ nữ Rochester ở Rochester, New York, diễn ra hai tuần sau đó. Năm 1850, hội nghị đầu tiên trong chuỗi Hội nghị Quốc gia về Quyền Phụ nữ thường niên diễn ra tại Worcester, Massachusetts.

 

 

Khoảng 300 phụ nữ đã tập hợp tại Nhà nguyện Wesleyan, và Stanton đã đọc bản “Tuyên ngôn về Tình cảm và Bất bình” (Declaration of Sentiments and Grievances), một bài diễn văn mà bà đã soạn thảo trong vài ngày trước đó. Tuyên bố của Stanton được mô phỏng chặt chẽ theo Tuyên ngôn Độc lập. Ngày thứ hai diễn ra hội nghị, bản Tuyên ngôn về Tình cảm và Bất bình đã được hội nghị thông qua và ký. Hội nghị cũng đã thông qua 12 nghị quyết – trong đó 11 nghị quyết đã được nhất trí tuyệt đối – kêu gọi các quyền bình đẳng cụ thể cho phụ nữ.

 

 

Theo Judith Wellman, một nhà sử học tại hội nghị, “Tuyên bố về tình cảm” đã trở thành "yếu tố quan trọng nhất trong việc truyền bá tin tức về phong trào đòi quyền phụ nữ trên khắp đất nước vào năm 1848 và trong tương lai". Vào thời điểm diễn ra Công ước Quốc gia về Quyền Phụ nữ năm 1851, vấn đề quyền bầu cử của phụ nữ đã trở thành nguyên lý trung tâm của phong trào đòi quyền phụ nữ ở Hoa Kỳ. Những hội nghị này đã trở thành sự kiện thường niên cho đến khi Nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ vào năm 1861.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)

https://uskings.us/seneca-falls-convention-new-york-the-first-womens-rights-convention-in-the-united-states/

Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)