(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1561 - North Antelope Rochelle Mine (Wyoming): Mỏ khai thác than đá lớn nhất tại Hoa Kỳ

04-10-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Mỏ North Antelope Rochelle là một mỏ lộ thiên nằm ở Wyoming, Hoa Kỳ. Thuộc sở hữu của Peabody Energy, mỏ greenfield sản xuất ước tính 60,78 triệu tấn than vào năm 2022. Mỏ sẽ hoạt động cho đến năm 2047.

 

 

Peabody Energy mở mỏ North Antelope ở trung tâm lưu vực sông Powder của Wyoming vào năm 1983. Mỏ Rochelle được mở vào năm 1984. Chúng được hợp nhất vào năm 1999, trở thành mỏ than lớn nhất ở Hoa Kỳ. 

North Antelope Rochelle là một mỏ lộ thiên. Xe kéo, xe tải và xẻng được sử dụng để loại bỏ phần đất quá tải. Sau đó, xe tải chở than từ ba mỏ lên tàu để vận chuyển cho khách hàng.

Loại than trung bình được vận chuyển từ mỏ là 8.800 đơn vị nhiệt Anh (BTU) mỗi pound (tức 20.000 kJ/kg), 0,2% lưu huỳnh, 4,40% tro và 1,70% natri (tro), khiến than được khai thác tại mỏ North Antelope Rochelle trở thành loại than sạch nhất ở Hoa Kỳ.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)