(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1600 - Robonaut 2: Robot hình người đầu tiên Hoa Kỳ du hành vũ trụ

20-11-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Robonaut 2, hay R2, vào năm 2011 đã trở thành robot hình người đầu tiên bay vào vũ trụ.

Robonaut là một robot hình người khéo léo được chế tạo và thiết kế tại Trung tâm Vũ trụ NASA Johnson ở Houston, Texas. Robonaut khác với các robot du hành vũ trụ hiện tại ở chỗ, trong khi hầu hết các hệ thống robot không gian hiện tại (chẳng hạn như cánh tay robot, cần cẩu và xe thám hiểm) được thiết kế để di chuyển các vật thể lớn thì nhiệm vụ của Robonaut đòi hỏi sự khéo léo hơn. 

Mục tiêu chế tạo Robonaut là có thể giúp con người làm việc và khám phá trong không gian. Đồng hành cùng con người hoặc đến những địa hình, khu vực có thể gây rủi ro quá lớn đối với con người.

 

 

NASA đặc biệt chế tạo Robonauts với khả năng sử dụng tay thành thạo để thực hiện những công việc đòi hỏi sự khéo léo cao mà những phi hành gia còn hạn chế. 

Phiên bản Robonaut mới nhất, R2, đã được STS-133 chuyển đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 2 năm 2011. Robot đầu tiên do Hoa Kỳ chế tạo trên ISS, R2 là phần thân robot được thiết kế để hỗ trợ phi hành đoàn EVA và có thể chứa các công cụ được phi hành đoàn sử dụng.

 

 

Tuy nhiên, Robonaut 2 không có đủ biện pháp bảo vệ cần thiết để tồn tại bên ngoài trạm vũ trụ và cần phải có những cải tiến cũng như sửa đổi để cho phép nó di chuyển xung quanh bên trong trạm.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 

https://uskings.us/robonaut-2-the-first-humanoid-robot-in-the-united-states-to-travel-to-space/

Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)