(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1612 - Vanguard 1: Vệ tinh đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời được phóng vào không gian tại Hoa Kỳ

04-12-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Vanguard 1, vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới, được phóng vào Ngày Thánh Patrick (17 tháng 3) năm 1958. Vệ tinh được thiết kế để kiểm tra khả năng phóng của phương tiện phóng ba giai đoạn và ảnh hưởng của môi trường lên vệ tinh và các hệ thống của nó trên quỹ đạo Trái đất.

Vanguard 1 (tên định danh Harvard: 1958-Beta 2, ID COSPAR: 1958-002B) là một vệ tinh của Mỹ, là vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái đất thứ tư được phóng thành công, sau Sputnik 1, Sputnik 2 và Explorer 1.

 

 

Vệ tinh được phóng vào ngày 17 tháng 3 năm 1958. Vanguard 1 là vệ tinh đầu tiên có năng lượng điện mặt trời. Mặc dù liên lạc với vệ tinh đã bị mất vào năm 1964, nhưng nó vẫn là vật thể nhân tạo lâu đời nhất vẫn còn trên quỹ đạo, cùng với tầng trên của phương tiện phóng.

 

 

Vanguard 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng phóng của phương tiện phóng ba giai đoạn như một phần của Dự án Vanguard và tác động của môi trường không gian lên vệ tinh và các hệ thống của nó trên quỹ đạo Trái đất. Nó cũng được sử dụng để thu được các phép đo trắc địa thông qua phân tích quỹ đạo. Vanguard 1 từng được Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev mô tả là "vệ tinh bưởi" vì có kích thước nhỏ dễ dàng cầm bằng 1 tay. 

​Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)