[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.175] - Ras Al-Khair Power and Desalination Plant (Ả Rập Xê Út): Nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới

08-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ras Al-Khair Power and Desalination Plant, Ả Rập Xê Út là nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới. Nhà máy sử dụng một hệ thống hỗn hợp 8 đơn vị nhấp nháy nhiều nấc và 17 đơn vị thẩm thấu ngược.

Ras A1-Khair Power and Desalination Plant là một nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển có trụ sở tại thị trấn Ras A1-Khair nằm ở bờ biển phía đông Ả Rập Xê Út. Nhà máy do công ty Saline Water Conversion Corporation vận hành.

Nhà máy bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2014, tính tới tháng 1/2017, Ras A1-Khair Power and Desalination là nhà máy hỗn hợp điện và khử mặn nước biển lớn nhất thế giới. Dự án bao gồm một nhà máy điện có khả năng sản xuất điện lên tới 2400 MW.

Nhà máy có vị trí và nguồn nước bơm ở vịnh Persian. Nhà máy bao gồm 5 máy tuabin khí công suất cao sử dụng mô hình quy trình đơn lẻ và kết hợp. Nhà máy sử dụng một hệ thống hỗn hợp 8 đơn vị nhấp nháy nhiều nấc và 17 đơn vị thẩm thấu ngược.

Nguồn nước sạch từ nhà máy sau khi qua quá trình khử được bom qua các đường ống tới thủ đô Riyadh và thành phố Hafr A1-Batin. Ngoài ra, lượng điện và nguồn nước sạch từ nhà máy cũng được dùng để cung cấp cho một nhà máy luyện nhôm oxit.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)