[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.221] - National Library of China (Trung Quốc): Thư viện có bộ sưu tập lớn nhất thế giới về văn học và tài liệu lịch sử Trung Quốc

12-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) National Library of China, Trung Quốc là thư viện có bộ sưu tập lớn nhất thế giới về văn học và tài liệu lịch sử Trung Quốc.

Thư viện Quốc gia Trung Quốc (National Library of China) hay NLC ở Bắc Kinh là thư viện quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Với bộ sưu tập hơn 37 triệu mục, đây là một trong những thư viện lớn nhất ở châu Á và là một trong những thư viện lớn nhất thế giới. Nơi đây lưu giữ những bộ sưu tập văn học và tài liệu lịch sử Trung Quốc lớn nhất trên thế giới.

Tiền thân của Thư viện Quốc gia Trung Quốc, Thư viện Hoàng gia Bắc Kinh, được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 1909 bởi chính phủ của triều đại nhà Thanh. Nó được chính thức mở cửa lần đầu tiên sau Cách mạng Tân Hợi, vào năm 1912.

Vào năm 1916, thư viện nhận được trạng thái thư viện lưu ký. Vào tháng 7 năm 1928, tên của nó được đổi tên thành Thư viện Peiping Quốc gia (National Peiping Library) và sau đó được đổi thành Thư viện Quốc gia.

Bộ sưu tập của Thư viện Quốc gia Trung Quốc được công nhận là lớn nhất ở châu Á. Thư viện sở hữu hơn 36,45 triệu mục (tính đến tháng 12 năm 2016) cũng khiến cho thư viện trở thành một trong những thư viện lớn nhất thế giới.

Nơi đây có các ấn phẩm chính thức của Liên hợp quốc và các chính phủ nước ngoài cùng một bộ sưu tập văn học và tài liệu của hơn 115 ngôn ngữ. Thư viện chứa những mảnh mai và xương rùa có khắc chữ, các bản thảo cổ và các tập in khối.

Trong số các bộ sưu tập, bộ sưu tập được đánh giá cao nhất của Thư viện Quốc gia Trung Quốc là các tài liệu và hồ sơ quý hiếm từ các triều đại trong lịch sử Trung Quốc.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)