[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.271] - Najiehe Railway Bridge (Trung Quốc): Cây cầu đường sắt cao nhất thế giới

22-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Với độ cao đường ray cao 305 m, đây chính là cầu đường sắt cao nhất thế giới.

Najiehe Railway Bridge (Tạm dịch: Cầu đường sắt Najiehe) là một cầu vòm thép được xây dựng tại trung tâm tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Với độ cao đường ray cao 305 m, đây chính là cầu đường sắt cao nhất thế giới. Vòm giàn cũng là một trong những cầu vòm dài nhất với nhịp cầu chính dài 352 m. 

Cây cầu bắc qua sông Sancha giữa huyện Chức Kim ở thị trấn Tất Tiết và huyện Thanh Trấn ở thành phố Quý Dương. Cây cầu là một phần của đường ray Lindai-Zhijin nằm giữa huyện Zhijin và thành phố Quý Dương.

Mặc dù cầu đường sắt Najiehe được ghi nhận có chiều cao 310 m, nhưng do cầu có bắc qua hồ chứa nước được cấu thành từ đập Dongfeng và chỉ đạt chiều cao 285 m khi hồ chứa nước đầy.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)