[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.390] - Azerbaijan Carpet Museum (Azerbaijan): Bảo tàng có bộ sưu tập thảm Azerbaijan lớn nhất trên thế giới

06-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bảo tàng được thành lập vào năm 1967, triển lãm đầu tiên được khánh thành vào năm 1972. Số lượng bộ sưu tập của bảo tàng có hơn 10,000 vật phẩm, bao gồm gốm sứ, các tác phẩm kim loại, đồ trang sức từ thời đại đồ đồng, các tác phẩm kim loại của thế kỷ 14.

Bảo tàng thảm Azerbaijan là kho báu của văn hóa quốc gia Azerbaijan. Được thành lập để nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày thảm và các mặt hàng thảm, cũng như các tác phẩm nghệ thuật ứng dụng, bảo tàng có bộ sưu tập thảm Azerbaijan lớn nhất trên thế giới, về các kỹ thuật và chất liệu dệt khác nhau.

Bảo tàng được thành lập vào năm 1967, triển lãm đầu tiên được khánh thành vào năm 1972. Số lượng bộ sưu tập của bảo tàng có hơn 10,000 vật phẩm, bao gồm gốm sứ, các tác phẩm kim loại, đồ trang sức từ thời đại đồ đồng, các tác phẩm kim loại của thế kỷ 14.

Thảm và các mặt hàng thảm của thế hệ thứ 17-20 cc; đồ trang sức bằng vàng và bạc, hàng may mặc và thêu ren dân tộc; tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thời kỳ cận đại.

Bảo tàng tổ chức các bài giảng, các khóa học về nghệ thuật thảm, cũng như tất cả các loại hình nghệ thuật ứng dụng. Ngoài ra, nó có một cửa hàng sách, nơi người ta có thể mua sách về hàng thủ công Azerbaijan và nghệ thuật thảm.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do ASRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)