[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.447] Muruntau mining complex (Uzbekistan): Mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới

24-06-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Tổ hợp khai thác Muruntau ước tính đã sản xuất khoảng 2,4 triệu ounce vàng trong n��m 2018. Được vận hành bởi công ty nhà nước Navoi Mining and Metallurgical Combinat, mỏ dài hơn 3,3km, rộng 2,5km sâu gần 600m.

Mỏ khai thác vàng Muruntau nằm ở sa mạc Qizilqum của Uzbekistan. Nó đang được khai thác tại mỏ vàng lộ thiên lớn nhất thế giới với sản lượng được cho là khoảng hai triệu ounce mỗi năm. Hố lộ thiên có kích thước khoảng 3,5 x 2,5 km và kéo dài đến độ sâu 560m (2012). Tài nguyên quặng vàng trong mỏ Muruntau, bao gồm cả quá trình sản xuất, là khoảng 170 triệu ounce vàng.

Mỏ khai thác vàng Muruntau khổng lồ được phát hiện vào năm 1958. Khu vực này là nguồn cung cấp lam ngọc từ thời Con đường Tơ lụa. Tuy nhiên, phải đến những năm 1950, khu vực Muruntau mới được khám phá một cách có hệ thống. Một khối lượng lớn khác thường địa hóa bằng vàng và asen được phát hiện trong quá trình lấy mẫu địa hóa có hệ thống và lập bản đồ địa chất của khu vực. Các vân thạch anh sau đó đã được tìm thấy trong các vết lộ trên bề mặt tại vị trí của mỏ lộ thiên hiện nay. Việc khai thác bắt đầu dựa trên tiền khối lượng lưu trữ vào năm 1967, và sản xuất liên tục kể từ đó. 

Tổ hợp khai thác Muruntau ước tính đã sản xuất khoảng 2,4 triệu ounce vàng trong năm 2018. Được vận hành bởi công ty nhà nước Navoi Mining and Metallurgical Combinat, mỏ dài hơn 3,3km, rộng 2,5km sâu gần 600m.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) 
Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)