[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.520] JRHU (Ấn Độ): Trường đại học dành cho người khuyết tật đầu tiên trên thế giới

11-08-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trường đại học cấp nhiều loại bằng cấp. Các bằng cử nhân và thạc sĩ được cấp bằng tiếng Phạn, tiếng Hindi, tiếng Anh, xã hội học, âm nhạc, mỹ thuật & hội họa, lịch sử, văn hóa & khảo cổ học.

Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University (JRHU) là một trường đại học được chính phủ hỗ trợ ở Chitrakoot, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nó được thành lập vào năm 2001 bởi Jagadguru Rambhadracharya dành cho người khuyết tật. Đây là trường đại học duy nhất trên thế giới dành riêng cho người khuyết tật cho đến khi thành lập Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation Universitytại Lucknow (Uttar Pradesh, Ấn Độ).


Ngày 23 tháng 8 năm 1996, Swami Rambhadracharya thành lập Trường dạy người mù Tulasi ở Chitrakoot. Sau đó, ông quyết định thành lập một cơ sở đào tạo bậc cao chỉ dành cho sinh viên khuyết tật. Với mục tiêu này, ông đã thành lập Đại học Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University  vào ngày 27 tháng 9 năm 2001 tại Chitrakoot, Uttar Pradesh.
Việc khởi công thực hiện vào ngày 2 tháng 4 năm 2001. Trường đại học được khánh thành bởi Rajnath Singh vào ngày 26 tháng 7 năm 2011. Tên dự kiến ​​là Đại học khuyết tật Chitrakoot (CHU), nhưng sau đó Đại học khuyết tật Jagadguru Rambhadracharya đã được chọn. Nó được điều hành bởi Jagadguru Rambhadracharya Viklang Shikshan Sansthan tin tưởng.


Trường cấp các bằng cấp sau đại học, sau đại học và tiến sĩ trong nhiều chuyên ngành. Việc tuyển sinh bị hạn chế đối với bốn loại học sinh khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính, khiếm thị và suy giảm trí tuệ, theo định nghĩa của Đạo luật về người khuyết tật (1995) của Chính phủ Ấn Độ.
Để tiếp cận với những sinh viên có khả năng di chuyển hạn chế, trường đại học cung cấp các chương trình đào tạo từ xa trực tuyến, được công nhận bởi Hội đồng Giáo dục Từ xa, IGNOU, New Delhi. Giống như các chương trình khác tại trường đại học, những chương trình này chỉ dành cho người khuyết tật.


Trường đại học cung cấp nhiều bằng cấp. Các bằng cử nhân và thạc sĩ được cung cấp bằng tiếng Phạn, tiếng Hindi, tiếng Anh, xã hội học, âm nhạc, mỹ thuật & hội họa, lịch sử, văn hóa & khảo cổ học.


Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) 
Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)