[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.576] Constitution of Japan (Nhật Bản): Bản hiến pháp được giữ nguyên lâu đời nhất trên thế giới

19-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Hiến pháp Nhật Bản là hiến pháp không bị điều chỉnh lâu đời nhất trên thế giới. Nó đã không có bất kỳ sửa đổi nào đối trong nội dung trong hơn 70 năm. Đây là một bản hiến pháp ngắn chỉ có 5.000 từ, so với hiến pháp trung bình với 21.000 từ.

Constitution of Japan là hiến pháp của Nhật Bản và là luật tối cao của nhà nước. Được viết chủ yếu bởi các quan chức dân sự Mỹ làm việc dưới sự chiếm đóng của Đồng minh Nhật Bản, hiến pháp thay thế Hiến pháp Minh Trị năm 1890 khi nó có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 năm 1947.


Hiến pháp Nhật Bản là hiến pháp không bị điều chỉnh lâu đời nhất trên thế giới. Nó đã không có bất kỳ sửa đổi nào đối trong nội dung trong hơn 70 năm. Đây là một bản hiến pháp ngắn chỉ có 5.000 từ, so với hiến pháp trung bình với 21.000 từ.

Hiến pháp quy định một hệ thống chính phủ nghị viện và đảm bảo một số quyền cơ bản. Trái ngược với Chính sách Minh Trị, vốn cho Thiên hoàng Nhật Bản quyền lực chính trị tối cao, theo hiến chương mới, Thiên hoàng được rút gọn thành "biểu tượng của Nhà nước và sự đoàn kết của nhân dân" và chỉ thực hiện một vai trò nghi lễ dưới quyền chủ quyền của nhân dân.

Hiến pháp Minh Trị

Hiến pháp, còn được gọi là "Hiến pháp sau chiến tranh" hoặc "Hiến pháp hòa bình", được soạn thảo dưới sự giám sát của Douglas MacArthur, Tư lệnh tối cao của các cường quốc Đồng minh, trong thời kỳ Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. 

Các học giả Nhật Bản đã xem xét và sửa đổi nó trước khi thông qua. Nó đã thay đổi hệ thống độc tài toàn trị trước đây của Nhật Bản gồm chế độ quân chủ và chế độ quân chủ gần như tuyệt đối bằng hình thức quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện. Hiến pháp được biết đến nhiều nhất với Điều 9, theo đó Nhật Bản từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh và duy trì lực lượng quân sự.


Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) 
Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ