[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.579] UP Police (Ấn Độ): Lực lượng cảnh sát lớn nhất thế giới

21-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Cảnh sát bang Uttar Pradesh tuyển dụng khoảng 1.368 sĩ quan mặc đồng phục và 231.443 sĩ quan không đồng phục. Cảnh sát Uttar Pradesh chịu sự quản lý của Bộ Nội vụ và Cơ quan mật của Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh Police (UP Police), là cơ quan thực thi pháp luật chính trong bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Được thành lập vào năm 1863 với tư cách là Văn phòng của Tổng Thanh tra Cảnh sát, Các tỉnh thống nhất theo Đạo luật Cảnh sát, năm 1861., Cảnh sát bang U.P là một trong những sở cảnh sát lâu đời nhất ở Cộng hòa Ấn Độ, và là lực lượng cảnh sát lớn nhất trên thế giới. Trụ sở của Cảnh sát UP đặt tại Tòa nhà Signature, Gomti Nagar, Ardonamau ở Lucknow.

Cảnh sát bang UP tuyển dụng khoảng 1.368 sĩ quan mặc đồng phục và 231.443 sĩ quan không đồng phục. Cảnh sát Uttar Pradesh chịu sự quản lý của Bộ Nội vụ và Cơ quan mật của Uttar Pradesh.

Cảnh sát Uttar Pradesh do Tổng cục trưởng Cảnh sát (DGP) của bang Uttar Pradesh đứng đầu, là sĩ quan IPS (DG) cấp cao nhất của cán bộ bang. UP Police là cơ quan cảnh sát bang đầu tiên của Ấn Độ có Đơn vị tuần tra đường cao tốc, Cảnh sát đường cao tốc UP (UPHP).

Hệ thống cảnh sát hiện tại được thành lập theo đề xuất của Ủy ban Cảnh sát do H.M. Tòa án năm 1860 và được ban hành như Đạo luật Cảnh sát năm 1861. H.M. Court trở thành tổng thanh tra đầu tiên của cảnh sát tỉnh Tây Bắc lúc bấy giờ và Avadh, bao gồm lãnh thổ của bang Uttar Pradesh hiện nay.

Kể từ đó, nhiều sửa đổi trong Đạo luật Cảnh sát năm 1861 đã xảy ra, điều này đã định hình thể chế và cơ cấu hiện tại của cảnh sát trong tiểu bang.


Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) 
Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ