[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.641] Holy Koran Mushaf of Othman (Uzbekistan): Quyển kinh Koran lâu đời nhất thế giới

01-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Bản thảo này do Hội đồng Hồi giáo của Uzbekistan nắm giữ, là bản viết sớm nhất của kinh Koran. Đây là phiên bản cuối cùng, được gọi là Mushaf of Othman, thay thế tất cả các phiên bản khác.

Sau cái chết của nhà tiên tri Muhammad, Othman, Khalif thứ ba ("Lãnh đạo") của cộng đồng Hồi giáo, lo ngại rằng một số phiên bản biến thể của kinh Koran (Kinh Qur'an) đang được lưu hành. Ông đã tập hợp các học giả lại với nhau để biên soạn một văn bản cuối cùng vào năm 651.

Tất cả các kinh Koran khác sẽ được giao nộp, đốt cháy và thay thế bằng một bản sao của văn bản mới. Văn bản của Othman, được gọi là Thánh kinh Koran Mushaf của Othman, là phiên bản cuối cùng của kinh Koran từ ngày đó đến nay.

Kinh Koran chứa đựng một quy tắc ứng xử chung của con người. Nó kể lại sự sáng tạo của Thế giới, các giai đoạn của sự mặc khải thần thánh, và vị trí của con người trong vũ trụ và trong mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành lịch sử thế giới và được nhiều người trên thế giới coi là có ý nghĩa sâu sắc.

Bản sao của Kinh Koran được ghi trong International Memory of the World Register (Ghi nhớ Quốc tế của Sổ đăng ký Thế giới) năm 1997 là bản sao lâu đời nhất của Kinh Koran còn tồn tại, là bản sao duy nhất còn sót lại của loạt văn bản cuối cùng đầu tiên. Othman đang đọc nó khi ông bị ám sát vào năm 656, và máu của ông đã chảy ra trên các trang sách.

Bản thảo này do Hội đồng Hồi giáo của Uzbekistan nắm giữ, là bản viết sớm nhất của kinh Koran. Đây là phiên bản cuối cùng (588-656 sau Công nguyên), được gọi là Mushaf of Othman, thay thế tất cả các phiên bản khác.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)