[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.671] Big-O (Nhật Bản): Vòng đu quay không tâm đầu tiên trên thế giới

19-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Big O có đường kính 60 mét (200 ft), từng là vòng đu quay không tâm lớn nhất thế giới, nhưng nó đã bị Bailang River Bridge Ferris Wheel ở Trung Quốc vượt qua.

Big O là một vòng quay ngắm cảnh Ferris không quay  và không có tâm tại Tokyo Dome City ở Bunkyo, Tokyo, Nhật Bản.

Vòng quay Ferris không có tâm, chính xác như tên của nó: một vòng quay Ferris không có tâm. Nó giống như phần cao su của lốp xe không có rãnh hoặc nan hoa ở giữa.

Big O có đường kính 60 mét (200 ft), từng được xếp vào danh sách vòng đu quay không trọng tâm lớn nhất thế giới, nhưng nó đã bị Bailang River Bridge Ferris Wheel ở Trung Quốc vượt qua.

Máy hát karaoke Joysound đã được thêm vào tám trong số bốn mươi khoang gondola vào tháng 8 năm 2017. Tàu lượn siêu tốc lớn nhất Tokyo, Thunder Dolphin, 130 km / giờ (81 dặm / giờ), có đường ray đi qua tâm bánh xe.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

Tags: ASRI Big-O

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ