[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.696] Kahramaa (Quatar): Công ty sở hữu hồ dự trữ nước uống lớn nhất thế giới

04-12-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Thể tích của bể chứa nước lớn nhất là hơn 436.000 mét khối (115 triệu gallon), đủ điều kiện để Kahramaa lập kỷ lục thế giới phản ánh hiệu quả của chiến lược tăng cường an ninh nguồn nước ở Qatar.

Kahramaa (Tổng Công ty Điện và Nước Qatar), được thành lập vào tháng 7 năm 2000 để điều chỉnh và duy trì việc cung cấp điện và nước cho người dân Qatar.

Kể từ khi thành lập, Kahramaa đã hoạt động như một tập đoàn độc lập trên cơ sở thương mại với tổng số vốn là tám tỷ riyals Qatar. Kahramaa là chủ sở hữu và nhà điều hành hệ thống truyền tải và phân phối duy nhất cho lĩnh vực điện và nước ở Qatar.

Thể tích của bể chứa nước lớn nhất là hơn 436.000 mét khối (115 triệu gallon), đủ điều kiện để Kahramaa lập kỷ lục thế giới phản ánh hiệu quả của chiến lược tăng cường an ninh nguồn nước ở Qatar.

Thành tích này phản ánh những nỗ lực to lớn của quốc gia trong việc đạt được an ninh nguồn nước. Kahramaa đã khởi động Dự án Hồ chứa An ninh Nước chiến lược vào tháng 12 năm 2018, đây là dự án mở rộng lớn nhất mà đất nước từng thấy, với tổng công suất khoảng 1.500 triệu gallon, sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trữ cho đến năm 2026. Dự án ra mắt với mục đích bổ sung thêm khả năng lưu trữ nước uống hơn bao giờ hết thông qua nguồn dự trữ chiến lược an toàn và cân bằng.

Kahramaa có kế hoạch mở rộng dự án hơn nữa trong tương lai. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách tăng số lượng bể chứa lên 40, sẽ tích lũy được tổng cộng 4 tỉ Gallon. Khối lượng đó phù hợp với yêu cầu của Qatar về nước uống cho đến năm 2036.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

Tags: Kahramaa ASRI