[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.797] Kimigayo (Nhật Bản): Quốc ca ngắn nhất thế giới

19-05-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Kimigayo là quốc ca của Nhật Bản. Lời bài hát của "Kimigayo" có thể là bài hát cổ nhất trong số các bài quốc ca trên thế giới, và với độ dài 32 ký tự, đây cũng là bài quốc ca ngắn nhất thế giới.

Lời bài hát là từ một bài thơ waka đ��ợc viết bởi một tác giả giấu tên vào thời Heian (794–1185), và giai điệu hiện tại được chọn vào năm 1880, thay thế một giai điệu không phổ biến do John William Fenton sáng tác 11 năm trước đó. Chiều dài 11 tiết nhịp của nó hiện thuộc hàng ngắn nhất thế giới. Trong khi tiêu đề "Kimigayo" thường được dịch là "Triều đại của Hoàng đế", không có bản dịch chính thức nào của tiêu đề hoặc lời bài hát đã được thiết lập theo luật.

Từ năm 1888 đến năm 1945, "Kimigayo" là quốc ca của Đế quốc Nhật Bản. Khi Đế quốc bị giải thể sau khi đầu hàng vào cuối Thế chiến thứ hai, Nhà nước Nhật Bản đã kế thừa nó vào năm 1945. Nhà nước kế tục này là một nền dân chủ nghị viện, và chính thể do đó đã thay đổi từ một hệ thống dựa trên chủ quyền đế quốc sang một chính thể dựa trên bình dân chủ quyền. Tuy nhiên, lực lượng chiếm đóng của Hoa Kỳ đã cho phép Hoàng đế Hirohito giữ lại ngai vàng và "Kimigayo" vẫn là quốc ca trên thực tế. Việc thông qua Đạo luật về Quốc kỳ và Quốc ca vào năm 1999 đã công nhận đây là quốc ca chính thức và quốc ca của triều đình.

Lời bài hát của Kimigayo:

き み が よ は

ち よ に や ち よ に

さ ざ れ い し の

い わ お と な り て

こ け の む す ま で

Lời bài hát và ký hiệu âm nhạc của bài quốc ca được nêu trong phụ lục thứ hai của Đạo luật về Quốc kỳ và Quốc ca. Đối với bản thân bản nhạc, nó hiển thị một sự sắp xếp giọng hát mà không đề cập đến nhịp độ và tất cả lời bài hát bằng hiragana. Bản quốc ca được sáng tác vào 4/4 (giờ chung) trong chế độ Dorian. Đạo luật về Quốc kỳ và Quốc ca không nêu chi tiết cách người ta nên thể hiện sự tôn trọng trong các buổi biểu diễn "Kimigayo".

Vì xuất xứ lâu đời của bài hát, nhiều sinh viên Nhật Bản, những người phải hát bài hát trong lễ nhập học và lễ tốt nghiệp, nói rằng họ không thể hiểu ngôn ngữ cổ và lỗi thời của lời bài hát và không được giáo dục về cách sử dụng lịch sử của nó. Những tranh cãi xung quanh việc sử dụng bài ca trong các sự kiện của trường vẫn còn.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)