[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.817] Nyingma (Trung Quốc): Ngôi đền sở hữu kinh luân lớn nhất thế giới

15-07-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trụ kinh luân có chiều cao 26,285 m và đường kính 10,22 m, nặng 200 tấn.

Nyingma là trường lâu đời nhất trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Ngôi đền cũng thường được gọi là Ngangyur. Trường phái Nyingma được thành lập dựa trên các dòng truyền thừa và bản dịch kinh Phật đầu tiên từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng vào thế kỷ thứ tám, dưới thời trị vì của Vua Trisong Detsen (r. 710–755).

Các lịch sử truyền thống của Nyingma bao gồm những lời dạy của họ có nguồn gốc từ Đức Phật Phổ Hiền đầu tiên (Güntu Sangpo) và các đại thành tựu giả Ấn Độ như Garab Dorjé, Śrī Siṃha và Jñānasūtra. Các nguồn truyền thống truy nguyên nguồn gốc của trật tự Nyingma ở Tây Tạng với những nhân vật gắn liền với sự du nhập ban đầu của Phật giáo vào thế kỷ thứ 8, chẳng hạn như Padmasambhava, Yeshe Tsogyal, Vimalamitra, Vairotana, Buddhaguhya và Shantaraksita.

Trong khi Nyingma chứa đựng hầu hết các yếu tố chính của Phật giáo Tây Tạng cũng như các trường phái Tây Tạng khác, chúng cũng có một số tính năng và giáo lý độc đáo. Giáo lý Nyingma bao gồm một phân loại đặc biệt của các phương tiện Phật giáo dẫn đến giải thoát, đư��c gọi là chín phương tiện. Lược đồ này đặt giáo lý Nyingma của "Đại viên mãn" (Dzogchen) là giáo lý cao nhất trong tất cả các giáo lý Phật giáo.

Ngôi đền Nyingma có một kinh luân cực kỳ lớn. Trụ kinh luân có chiều cao 26,285 m và đường kính 10,22 m, nặng 200 tấn.

Kinh luân là một bánh xe hình trụ trên một trục xoay được làm từ kim loại, gỗ, đá, da hoặc bông thô, được sử dụng rộng rãi ở Tây Tạng và các khu vực có nền văn hóa Tây Tạng là chủ yếu. Theo truyền thống, một câu thần chú được viết bằng văn tự Ranjana hoặc văn tự Tây Tạng, ở bên ngoài bánh xe. Câu chú Om mani padme hum được sử dụng phổ biến nhất, nhưng các câu chú khác cũng có thể được sử dụng.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử    


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)