[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.127] - Axa (Pháp): Công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản phi ngân hàng

30-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Axa, Pháp là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản phi ngân hàng.

AXA là một công ty bảo hiểm đa quốc gia của Pháp có trụ sở tại quận 8 của Paris. AXA tham gia vào các bảo hiểm toàn cầu, quản lý đầu tư và các dịch vụ tài chính khác.

AXA được thành lập vào năm 1816 và hiện là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản phi ngân hàng.

Tập đoàn AXA hoạt động chủ yếu ở Tây Âu, Bắc Mỹ, khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cả khu vực Trung Đông và Châu Phi.

AXA là tập đoàn gồm các doanh nghiệp hoạt động độc lập, hoạt động theo luật pháp và quy định tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, AXA là một thành phần của chỉ số thị trường chứng khoán Euro Stoxx 50. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)