[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.172] - Chubb (Thụy Sĩ): Công ty bảo hiểm tài sản và thương vong đại chúng lớn nhất thế giới

07-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Chubb, Thụy Sĩ là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong đại chúng lớn nhất thế giới. Vào năm 2018, Chubb có tổng tài sản đạt 174 tỷ đô la Mỹ, 30.8 tỷ đô la Mỹ tổng phí bảo hiểm bằng văn bản (gross written premium) và gần 31,000 nhân viên.

Chubb Limted có trụ sở tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, là công ty mẹ của Chubb, một nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chuyên về tài sản và thương vong, tai nạn, sức khỏe, tái bảo hiểm và nhân thọ toàn cầu.

Chubb hiện là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong đại chúng lớn nhất thế giới.

Chubb có cơ sở hoạt động tại 54 quốc gia, vùng lãnh thổ và tại thị trường bảo hiểm của Lloyd ở thành phố Lonon.

Các đối tượng khách hàng của Chubb bao gồm các tập đoàn, doanh nghiệp địa phương, cá nhân và các công ty bảo hiểm tìm kiếm dịch vụ tái bảo hiểm đa quốc gia.

Vào năm 2018, Chubb có tổng tài sản đạt 174 tỷ đô la Mỹ, 30.8 tỷ đô la Mỹ tổng phí bảo hiểm bằng văn bản (gross written premium) và gần 31,000 nhân viên. Chubb có cơ sở giao dịch trên sàn chứng khoán New York và là một thành phần của chỉ số S&P 500.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)