[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.173] - Electric Telegraph Company (Anh): Công ty điện báo công cộng đầu tiên trên thế giới

07-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Electric Telegraph Company, Anh là công ty điện báo công cộng đầu tiên trên thế giới. Công ty có trụ sở tại Founders Court, đường Lothbury.

Electric Telegraph Company (Viết tắt: ETC) là một công ty điện báo Anh được thành lập vào năm 1846 bởi William Fothergill Cooke và John Ricardo. Electric Telegraph Company là công ty điện báo công cộng đầu tiên trên thế giới.

Công ty có trụ sở tại Founders Court, đường Lothbury. Electric Telegraph Company là công ty đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ điện báo công cộng.

Trước khi cung cấp dịch vụ điện báo công cộng, đa phần các dịch vụ của công ty trước đó có các đường dây điện báo liên kết với các công ty đường sắt. Cooke là người đã thuyết phục các hãng đường ray về lợi ích trong việc sử dụng dịch vụ điện báo.

Thiết bị điện báo được sử dụng có tên là điện báo Cooke and Wheatstone, một loại điện báo điện tử được phát triển trong một vài năm với sự hợp tác của nhà vật lý Charles Wheatstone.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lúc đó là những hệ thống điện báo này chỉ sử dụng độc quyền cho công ty đường sắt có nhu cầu, với các mục đích chủ yếu là truyền phát tín hiệu. Cho đến năm 1843, Cooke tự tiến hành mở rộng hệ thống điện báo của công ty Great Western Railway sang tới thành phố Slough.

Lúc này ông được chấp thuận quyền mở hệ thống điện báo ra công cộng. Đối tượng khách hàng quan trọng vẫn là các hãng đường sắt, với đỉnh điểm dịch vụ vào năm 1847-1848.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)