[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.405] - Amicable Society for a Perpetual Assurance Office (Anh): Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thế giới

21-05-2021

(Worldkings.org) Vào cuối năm, một phần của "khoản đóng góp thân thiện" được chia cho vợ và con của các thành viên đã qua đời, tương ứng với số cổ phần mà những người thừa kế sở hữu.

Amicable Society for a Perpetual Assurance Office được công nhận là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thế giới. Được biết Amicable Society bắt đầu hoạt động với 2000 thành viên.

Amicable Society được thành lập tại thành phố London vào năm 1706 bởi William Talbot (Bishop of Oxford) và Sir Thomas Allen, Baronet đời thứ 2. Kế hoạch đầu tiên của bảo hiểm nhân thọ là mỗi thành viên trả một khoản thanh toán cố định hàng năm cho mỗi cổ phiếu, từ một đến ba cổ phiếu với độ tuổi quy định của các thành viên là từ 12 đến 55.

Vào cuối năm, một phần của "khoản đóng góp thân thiện" được chia cho vợ và con của các thành viên đã qua đời, tương ứng với số cổ phần mà những người thừa kế sở hữu. 

Một sửa đổi từ bảo hiểm nhân thọ của Amicable được phát triển bởi "Hiệp hội Bảo đảm Công bằng về Tính mạng và Sự sống sót." Xã hội bảo hiểm nhân thọ mới này được phát triển bởi Halley, De Moivre, Simpson, De Parcieux và Dodson.

Lý do thành lập xã hội mới (công ty bảo hiểm nhân thọ) là vì Dodson, người đã ngoài 45 tuổi (giới hạn độ tuổi nhập học mới), muốn được bảo hiểm tính mạng của mình nhưng bị Hiệp hội thân thiện từ chối, nên đã thành lập một xã hội mới. Năm 1757, một bản kiến nghị về điều lệ thành lập đã được đệ trình. Công ty đã hoạt động trong bốn năm, nhưng cuối cùng bị từ chối vào năm 1761.

Vào năm 1762, một sự sửa đổi của các điều khoản gốc cuối cùng đã được thống nhất và xã hội bắt đầu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Xã hội chọn "Equitable" và đã ban hành các chính sách bảo hiểm nhân thọ với số tiền cố định cho các cuộc sống đơn lẻ hoặc chung sống, hoặc cho các trường hợp sống sót, và cho bất kỳ thời hạn nào.

Bảo hiểm nhân thọ của Equitable khác với Amicable ở chỗ phí bảo hiểm được quy định theo độ tuổi. Bất kỳ ai cũng có thể được bảo hiểm và được nhận vào bất kể tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của họ. Đề án ban đầu của Equitable có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng qua thời gian đã phát triển thành bảo hiểm nhân thọ như chúng ta biết ngày nay.

Do loại hình bảo hiểm mới của Equitable, Amicable đã thay đổi các chính sách của mình vào năm 1807. Sau đó, nó có nhiều loại phí bảo hiểm khác nhau phải trả cho các chính sách có thể nhận được tùy theo độ tuổi, nghề nghiệp và sức khỏe.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)