[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.442] - Althing (Iceland): Nghị viện lâu đời nhất còn hoạt động trên thế giới

13-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Iceland được chia thành sáu khu vực bầu cử. Mỗi khu vực bầu cử bầu chín thành viên. Chín ghế khác được phân chia giữa các đảng dựa trên số người trong cả nước đã bỏ phiếu cho họ.

The Althing là nghị viện quốc gia của Iceland. Đây là nghị viện lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trên thế giới. Nghị viện được thành lập vào năm 930 tại Thingvellir, cách thủ đô Iceland, Reykjavik gần 45km về phía đông. Khi Althing được thành lập cũng là lúc Iceland được công nhận là một quốc gia.

Iceland được chia thành sáu khu vực bầu cử. Mỗi khu vực bầu cử bầu chín thành viên. Chín ghế khác được phân chia giữa các đảng dựa trên số người trong cả nước đã bỏ phiếu cho họ.

The Althing hình thành vào khoảng năm 930, khoảng 60 năm sau khi con người đặt chân đến đảo Iceland. Nghị viện bắt đầu như một cuộc họp của các nhà lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước. Họ gặp nhau để đưa ra luật và quy định về các vấn đề công lý.

Tất cả những người đàn ông rảnh rỗi đều có thể tham dự các hội nghị, thường là sự kiện xã hội chính trong năm. Tạo nên trung tâm của địa điểm họp là tảng đá lögberg (tảng đá định luật), một tảng đá nơi diễn giả của hội nghị ngồi. Ông có trách nhiệm phải nói to các luật và quyết định cho người dân.

Nhóm quan trọng nhất trong Althing là lögrétta. Nó bao gồm 36 lãnh đạo huyện của đất nước, chín thành viên khác và diễn giả. Nhóm này đưa ra luật và phán quyết về các tranh chấp pháp lý.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ