[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.449] - Caird Library (Anh): Thư viện hàng hải lớn nhất thế giới

26-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thư vi��n chứa rất nhiều nguồn in bao gồm biểu đồ, bản đồ và atlas. Bên cạnh đó, thư viện cũng chứa các bản thảo, bao gồm giấy tờ cá nhân và nhật ký, hồ sơ chính thức của Bộ Hải quân và nhật ký của các trung úy.

Thư viện Caird là một phần của phức hợp bảo tàng hàng hải quốc gia của Anh Quốc, bao gồm bảo tàng hàng hải, phòng trưng bày nghệ thuật và đài thiên văn Hoàng Gia.

Thư viện Caird, được thành lập vào năm 1936, là nơi có thư viện và bộ sưu tập lưu trữ hàng hải lớn nhất thế giới, bao gồm hơn 100,000 quyển sách, 20,000 sách nhỏ, 20,000 tạp chí định kỳ bao gồm 200 bài báo và 8000 các cuốn sách quý hiếm, trải dài các khía cạnh lịch sử hàng hải, bao gồm: di cư, định hướng, hải tặc, thiên văn, các công ty vận chuyển, đắm tàu, sinh học, chiến tranh thế giới thứ hai, thuật làm đồng hồ, Thương gia và Hải quân Hoàng Gia.

Thư viện chứa rất nhiều nguồn in bao gồm biểu đồ, bản đồ và atlas. Bên cạnh đó, thư viện cũng chứa các bản thảo, bao gồm giấy tờ cá nhân và nhật ký, hồ sơ chính thức của Bộ Hải quân và nhật ký của các trung úy. Thư viện cũng nắm giữ hồ sơ của các công ty đóng tàu và vận chuyển bao gồm cả Lloyd’s Register of Shipping sưu tầm từ năm 1764.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử

 


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ