[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.452] - International Federation of Journalists (Bỉ): Tổ chức các nhà báo lớn nhất thế giới

28-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ngày nay liên đoàn này đại diện gần 500,000 thành viên tại hơn 100 quốc gia. IFJ thúc đẩy hành động quốc tế để bảo vệ tự do báo chí và công bằng xã hội thông qua các tổ chức công đoàn mạnh mẽ, tự do và độc lập của các nhà báo.

International Federation of Journalists (Tạm dịch: Liên đoàn nhà báo quốc tế) là tổ chức các nhà báo lớn nhất thế giới. Được thành lập đầu tiên vào năm 1926, tổ chức được tái thành lập vào năm 1946 và lần nữa vào năm 1952 cho tới hiện tại.

Ngày nay liên đoàn này đại diện gần 500,000 thành viên tại hơn 100 quốc gia. IFJ thúc đẩy hành động quốc tế để bảo vệ tự do báo chí và công bằng xã hội thông qua các tổ chức công đoàn mạnh mẽ, tự do và độc lập của các nhà báo.

Nhìn chung, tổ chức IFJ không viết những bài báo nêu lên quan điểm về chính trị, nhưng ủng hộ nhân quyền, dân chủ và đa nguyên. Tổ chức IFJ phản đối tất cả các vấn đề về phân biệt đối xử và lợi dụng sức mạnh truyền thông để tuyên truyền hoặc truyền bá sự không khoan dung và xung đột. IFJ tin tưởng vào quyền tự do thể hiện chính trị và văn hóa, bảo vệ hiệp định thương mại và các quyền cơ bản của con người.

IFJ là tổ chức đại diện cho tiếng nói của các anh chị em nhà báo trong hệ thống Liên Hiệp Quốc và trong phong trào công đoàn quốc tế. IFJ hỗ trợ các nhà báo và các liên hiệp của họ bất cứ khi nào cần có sự đấu tranh cho quyền và lợi ích chuyên môn của ngàn, bên cạnh việc thành lập một quỹ An Toàn Quốc Tế để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các nhà báo có nhu cầu.

Chính sách của tổ chức IFJ do Quốc hội quyết định, tổ chức cuộc họp định kỳ mỗi 3 năm, với công tác được thực hiện bởi Ban Thư ký có trụ sở tại Brussels dưới sự chỉ đạo của một Ban Chấp hành được bầu.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)