[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.458] - Statkraft Osmotic Power Plant (Na Uy): Nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên trên thế giới

06-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nhà máy điện thẩm thấu Statkraft tại Tofte, Na Uy, là nhà máy sản xuất điện thẩm thấu hoặc điện độ mặn đầu tiên trên thế giới.

Nhà máy điện thẩm thấu Statkraft tại ngôi làng Tofte, Na Uy, là nhà máy điện thẩm thấu hoặc nhà máy điện độ mặn đầu tiên trên thế giới. Nhà máy sơ khai, dựa trên công nghệ thẩm thấu, được chế tạo và thuộc sở hữu của Statkraft. Nhà máy được vận hành bởi SINTEF Energy Research, một bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn SINTEF.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2009, nhà máy sơ khai đã được khai trương bởi Công chúa Mette-Marit của Na Uy. Nhà máy sơ khai này có công suất thiết kế để tạo ra 10kW điện. Nhà máy điện thẩm thấu thương mại hóa hoàn toàn đã đi vào hoạt động vào năm 2015.

Nhà máy tạo ra năng lượng tái tạo và không phát thải, do đó góp phần sản xuất điện thân thiện với môi trường.

Ước tính rằng công nghệ thẩm thấu sẽ sản xuất 1.600TWh-1.700TWh mỗi năm, gấp khoảng 13 lần lượng thủy điện được tạo ra hàng năm ở Na Uy. Trong tổng công suất thẩm thấu ước tính là 200TWh dự kiến được tạo ra ở Châu Âu, 12TWh sẽ được tạo ra ở Na Uy.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ