[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.473] - Novo Nordisk Foundation (Đan Mạch): Tổ chức có quỹ tài trợ lớn nhất thế giới

30-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trong khi trọng tâm chính nằm trong nghiên cứu y sinh và công nghệ sinh học, Quỹ cũng trao các khoản tài trợ cho nghiên cứu về thực hành chung và y học gia đình, điều dưỡng và lịch sử nghệ thuật.

Novo Nordisk Foundation là một tổ chức quốc tế tập trung vào nghiên cứu và điều trị y tế. Novo Nordisk Foundation sở hữu Novo Holdings A / S, một công ty mẹ và là cổ đông lớn của Novo Nordisk. Tổ chức này được thành lập vào năm 1989.

Kể từ năm 2010, quỹ đã phân phối hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ cho các mục đích nghiên cứu, đổi mới, điều trị, giáo dục và nhân đạo và xã hội. Quỹ thường phân phối hơn 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm để nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học Đời sống và Khoa học Sinh học.

Trong khi trọng tâm chính nằm trong nghiên cứu y sinh và công nghệ sinh học, Quỹ cũng trao các khoản tài trợ cho nghiên cứu về thực hành chung và y học gia đình, điều dưỡng và lịch sử nghệ thuật.

Vào năm 2020, quỹ này có giá trị ròng là 73,1 tỷ đô la (457 tỷ DKK), khiến nó trở thành quỹ tài chính lớn nhất so với bất kỳ quỹ nào ở Đan Mạch và là quỹ tài trợ lớn nhất trên thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ