[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.562] Amsterdam Stock Exchange (Hà Lan): Sàn giao dịch chứng khoán lâu đời nhất thế giới

15-04-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Amsterdam Stock Exchange (hiện giờ là Euronext Amsterdam) được thành lập vào năm 1602 và được coi là sàn giao dịch chứng khoán lâu đời nhất.

Euronext Amsterdam là một sàn giao dịch chứng khoán có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan. Trước đây được gọi là Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam (Amsterdam Stock Exchange), nó đã hợp nhất với Sở giao dịch chứng khoán Brussels và Sở giao dịch chứng khoán Paris để tạo thành Euronext. Văn phòng đăng ký của Euronext, được thành lập tại Hà Lan, một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (naamloze vennootschap), cũng nằm trong sàn giao dịch.

Được thành lập vào năm 1602, cùng với sự thành lập của Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC), Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam được coi là sàn giao dịch chứng khoán lâu đời nhất, vẫn còn hoạt động trên thế giới. Trước AEX, nhiều khu vực và thị trấn có hệ thống định giá tài sản và quy định thương mại độc lập hoạt động giống như các sàn giao dịch chứng khoán, nhưng AEX là sàn giao dịch chứng khoán chính thức đầu tiên mà chúng ta biết.

Vào tháng 9 năm 2000, Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam hợp nhất với Sở giao dịch chứng khoán Brussels và Sở giao dịch chứng khoán Paris để tạo thành Euronext Amsterdam.

Euronext là thị trường chứng khoán tiền mặt lớn nhất Châu Âu. Trong một thời gian, đã nằm dưới sự bảo trợ của NYSE Euronext, công ty điều hành một số sàn giao dịch, bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York, Liffe ở London và NYSE Arca Options. Vào năm 2014, Euronext đã được tách ra để trở thành một thực thể độc lập một lần nữa. Tính đến năm 2017, Euronext là sàn giao dịch chứng khoán kết hợp lớn thứ sáu tính theo vốn hóa thị trường.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)