[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.589] Theatrum Orbis Terrarum (Bỉ): Tập bản đồ hiện đại được xuất bản đầu tiên trên thế giới

09-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Việc xuất bản Theatrum Orbis Terrarum (1570) thường được coi là sự khởi đầu chính thức của Thời đại vàng của bản đồ Hà Lan (khoảng những năm 1570 - 1670).

Theatrum Orbis được coi là tập bản đồ hiện đại thực sự đầu tiên. Được viết bởi Abraham Ortelius, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Gillis Hooftman và lần đầu tiên được in vào ngày 20 tháng 5 năm 1570 tại Antwerp, quyển sách bao gồm một bộ sưu tập các tờ bản đồ thống nhất và văn bản hỗ trợ được đóng thành một cuốn sách mà các bản in bằng đồng được khắc đặc biệt.

Tập bản đồ Ortelius đôi khi được coi là bản tóm tắt của bản đồ thế kỷ mười sáu. Việc xuất bản Theatrum Orbis Terrarum (1570) thường được coi là sự khởi đầu chính thức của Thời đại vàng của bản đồ Hà Lan (khoảng những năm 1570 - 1670).

Tập bản đồ hầu như không có bản đồ nào thực hiện từ tay Ortelius, mà là 53 bản đồ kèm theo của các bậc thầy khác, với nguồn đã xác định. Trước đây, các nhóm bản đồ khác nhau chỉ được phát hành dưới dạng lô tùy chỉnh, theo đơn đặt hàng riêng lẻ. Tuy nhiên, trong tập bản đồ Ortelius, các bản đồ đều có cùng kiểu dáng và cùng kích thước, được in từ các tấm đồng, được sắp xếp hợp lý theo lục địa, khu vực và tiểu bang. Ngoài các bản đồ, ông đã thêm vào một bình luận mô tả và giới thiệu ở phía ngược lại. Đây là lần đầu tiên toàn bộ kiến ​​thức Tây Âu về thế giới được tập hợp lại trong một cuốn sách.

Tác phẩm này của Ortelius, bao gồm một bộ sưu tập các bản đồ tốt nhất, do chính ông tinh chỉnh, kết hợp thành một bản đồ hoặc chia thành nhiều bản đồ và có cùng kích thước (các tấm bản đồ có kích thước khoảng 35 x 50 cm).

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ