[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.592] Yubileyny (Nga): Mỏ kim cương lớn nhất thế giới về trữ lượng

12-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Mỏ kim cương Yubileyny chứa ước tính khoảng 153 triệu carat kim cương.

Mỏ kim cương Yubileyny, còn được gọi là mỏ Jubilee, nằm ở Sakha (Yakutia), Nga.

Ảnh minh họa

Mỏ kim cương này lớn nhất thế giới về trữ lượng. Nó chứa ước tính khoảng 153 triệu carat kim cương được đánh giá là có thể phục hồi được, và thậm chí còn có trữ lượng lớn hơn nữa vẫn chưa được phát hiện. Giống như các mục nhập khác của Nga ở đây, Jubilee cuối cùng được điều hành bởi Alrosa, công ty kim cương quốc doanh của Nga.

Còn tương đối mới, mỏ chỉ được sản xuất từ ​​năm 1986. Mỏ lộ thiên thậm chí còn chưa hoạt động ở độ sâu một nửa ước tính. Hiện tại, mỏ hoạt động ở độ sâu 320 mét. Độ sâu hoạt động dự kiến ​​cuối cùng phải đạt 720 mét.

Theo thống kê, mỏ Jubilee sản xuất trung bình 10 triệu carat hàng năm.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử   


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ