[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.622] Anti-Slavery International (Anh): Tổ chức nhân quyền quốc tế lâu đời nhất thế giới

11-06-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Anti-Slavery International là tổ chức nhân quyền quốc tế lâu đời nhất thế giới, được thành lập vào năm 1839 bởi những người theo chủ nghĩa bãi nô người Anh như William Wilberforce và Thomas Clarkson.

Anti-Slavery International, được thành lập với tên gọi Hiệp hội Chống nô lệ Anh và quốc tế (British and Foreign Anti-Slavery Society) vào năm 1839, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhóm vận động và từ thiện có đăng ký, có trụ sở tại Vương quốc Anh. Đây là tổ chức nhân quyền quốc tế lâu đời nhất trên thế giới và hoạt động độc quyền chống lại chế độ nô lệ và các vụ lạm dụng liên quan.

Anti-Slavery International có nguồn gốc từ yếu tố cấp tiến của một tổ chức cũ cũng thường được gọi là "Hiệp hội chống nô lệ", Hiệp hội Giảm nhẹ và Xóa bỏ dần dần chế độ nô lệ trong toàn bộ các thống trị của Anh (Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout the British Dominions), tổ chức này đã thực hiện được việc xóa bỏ chế độ nô lệ ở đế quốc Anh vào tháng 8 năm 1838. Hiệp hội chống nô lệ mới của Anh và nước ngoài được thành lập để vận động chống lại việc thực hành chế độ nô lệ ở các nước khác.

Anti-Slavery International có tư cách tham vấn với Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc và tư cách quan sát viên tại Tổ chức Lao động Quốc tế. Tổ chức là một tổ chức độc lập phi tôn giáo, phi chính trị. Nó hợp tác chặt chẽ với các tổ chức đối tác trên khắp thế giới để giải quyết tất cả các hình thức nô lệ.

Tổ chức Chống nô lệ quốc tế đã thành lập Giải thưởng Chống nô lệ (Anti-Slavery Award ) từ năm 1991 để thu hút sự chú ý đến vấn đề nô lệ đang tiếp diễn trên thế giới ngày nay và để ghi nhận chiến dịch lâu dài, dũng cảm của các tổ chức hoặc cá nhân ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử   


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)