[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.627] Post-och Inrikes Tidningar (Thụy Điển): Tuần báo còn hoạt động lâu đời nhất thế giới

15-06-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Tờ báo được thành lập với tên gọi Ordinari Post Tijdender vào năm 1645 bởi Nữ hoàng Christina và Thủ tướng Axel Oxenstierna.

Post- och Inrikes Tidningar hay PoIT là tờ báo và công báo của chính phủ Thụy Điển, đồng thời là phương tiện thông báo chính thức của đất nước về các thông báo như tuyên bố phá sản hoặc đấu giá. Tờ báo cũng có có chức năng quảng cáo, nhà quảng cáo lớn nhất là Văn phòng Đăng ký và Sáng chế Thụy Điển.

Tờ báo được thành lập với tên gọi Ordinari Post Tijdender (có nghĩa là "Thời báo thư thường xuyên") vào năm 1645 bởi Nữ hoàng Christina và Thủ tướng Axel Oxenstierna. Tờ báo được xuất bản hàng tuần trong những năm đầu.

Lúc đó, cơ quan bưu chính hoàng gia (Kungliga Postverket) đã được thành lập và lúc bấy giờ giờ tất cả các bưu tá trong nước phải gửi báo cáo về thông tin họ nghe được, và tờ báo sau đó được phân phối đến các bảng thông báo công cộng trên khắp đất nước. Năm 1791, vua Gustav III chỉ định Viện Hàn lâm Thụy Điển phân phối và xuất bản tờ báo, và hoạt động vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Năm 1821 nó hợp nhất với Inrikes Tidningar ("Thời báo trong nước") để tạo thành Post-och Inrikes Tidningar.

Vào thế kỷ 17 và 18, tờ báo này là nguồn tin tức hàng đầu trong nước, nhưng đến năm 1922, dưới sự cạnh tranh của các giấy tờ thương mại, nó đã bị rút xuống chỉ còn xuất bản các thông báo của chính phủ, công ty và pháp luật.

Đây là tuần báo hiện đang được xuất bản lâu đời nhất trên thế giới, mặc dù kể từ ấn bản ngày 1 tháng 1 năm 2007, nó đã chuyển sang định dạng chỉ dành cho internet. Bốn bản sao của mỗi bản cập nhật tin tức của PoIT vẫn được in và lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Thụy Điển, thư viện Đại học Lund và Văn phòng Đăng ký Công ty Thụy Điển.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử   


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)