[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.647] Marcha Real (Tây Ban Nha): Quốc ca không lời lâu đời nhất thế giới

07-07-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Marcha Real, lần đầu tiên được in trong một tài liệu đề năm 1761, là một trong bốn quốc ca duy nhất trên thế giới không có lời bài hát chính thức.

"Marcha Real" là quốc ca của Tây Ban Nha. Đây là một trong bốn quốc ca duy nhất trên thế giới, cùng với Bosnia và Herzegovina, San Marino và Kosovo - không có lời bài hát chính thức. Mặc dù nó đã có lời bài hát trong quá khứ, nhưng chúng không còn được sử dụng nữa..

Bài quốc ca Tây Ban Nha lần đầu tiên được in trong một tài liệu năm 1761 và có tựa đề Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Ynfantª Española, bởi Manuel de Espinosa. Ở đó, nó được đặt tên là "La Marcha Granadera" (Hành khúc của những người lính lựu đạn). Theo nhiều tài liệu, Manuel de Espinosa de los Monteros là nhà soạn nhạc.

Phiên bản chính thức hiện tại của "Marcha Real", như được mô tả trong Nghị định Hoàng gia 1560/1997, là một cụm dài mười sáu tiết nhịp, được chia thành hai phần, mỗi phần được tạo thành từ bốn tiết nhịp lặp lại (dạng AABB).

Mặc dù Marcha Real không có lời bài hát chính thức, nhưng lời đã được viết và sử dụng cho nó trong quá khứ. Một phiên bản đã được sử dụng trong triều đại của Alfonso XIII và một phiên bản khác dưới thời Nhà nước Pháp; tuy nhiên, không cái nào trong số chúng đã từng được đưa ra chính thức. Bài quốc ca đã được phát không lời kể từ năm 1978.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới  

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)