[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.666] Société de Géographie (Pháp): Hiệp hội nghiên cứu địa lý lâu đời nhất thế giới

26-07-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Société de Géographie là hiệp hội địa lý lâu đời nhất thế giới.

Société de Géographie hay Hiệp hội Địa lý được thành lập tại một cuộc họp vào ngày 15 tháng 12 năm 1821 tại Paris Hôtel de Ville. Trong số 217 người sáng lập có một số tên tuổi khoa học vĩ đại nhất thời bấy giờ, bao gồm Pierre-Simon Laplace (chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội), Georges Cuvier, Charles Pierre Chapsal, Vivant Denon, Joseph Fourier, Gay-Lussac, Claude Louis Berthollet, Alexander von Humboldt, Champollion và François-René de Chateaubriand.

Hầu hết những người đã đồng hành cùng hoàng đế Bonaparte trong chuyến thám hiểm Ai Cập của ông ấy là các thành viên của hội: Edme-François Jomard, Conrad Malte-Brun, Jules Dumont d'Urville, Jules Paul Benjamin Delessert, Hotpoter, Henri Didot, Bottin và những người khác như Jean-Baptiste Benoît Eyriès.

Kể từ năm 1878, trụ sở chính của hội đã được đặt tại 184 Boulevard Saint-Germain, Paris. Lối vào được đánh dấu bởi hai caryatids khổng lồ đại diện cho Đất và Biển. Chính tại đây, vào năm 1879, việc xây dựng kênh đào Panama đã được quyết định.

Tạp chí của Hiệp hội đã xuất bản hàng tháng kể từ năm 1822, với tên Bulletin de la Société de Géographie (1822–1899) - cung cấp tin tức ban đầu ở định dạng octavo về tất cả những khám phá của thế kỷ 19 - hoặc hàng quý, với tên gọi La Géographie, với thời gian tạm dừng từ năm 1940 cho đến 1946. Kể từ năm 1947, tạp chí của Hiệp hội đã xuất hiện ba lần một năm, với tên gọi Acta Geographica.

Thư viện, bộ sưu tập bản đồ và bộ sưu tập ảnh của Hiệp hội là một trong những bộ sưu tập sâu và toàn diện nhất thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)