[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.678] Hamburger Feuerkasse (Đức): Công ty bảo hiểm lâu đời nhất trên thế giới

13-08-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Hamburger Feuerkasse được thành lập vào ngày 17 tháng 12 năm 1676.

Hamburger Feuerkasse (Văn phòng cứu hỏa Hamburg) là công ty bảo hiểm hỏa hoạn được thành lập chính thức đầu tiên trên thế giới và là doanh nghiệp bảo hiểm đại chúng lâu đời nhất, bắt đầu hoạt động vào năm 1676.

Ảnh minh họa

Ý tưởng cơ bản về phòng cháy chữa cháy được thành lập tại các phường hội của Schleswig-Holstein, Đức. Nguồn gốc gắn liền với sự hợp tác của các hiệp sĩ Teutons thời Trung Cổ.

Một số công hội của Schleswig-Holstein đã phát triển thành các nhóm hợp tác phòng cháy chữa cháy tương hỗ - cơ sở của bảo hiểm hỏa hoạn. Ý tưởng đằng sau hợp tác xã bảo hiểm hỏa hoạn là cung cấp cho các thành viên công hội khác sự bảo vệ và phúc lợi rộng rãi trong trường hợp mất mát do hỏa hoạn.

Các quy chế sớm nhất được biết đến đã được viết ra ở Suederauerdorf vào năm 1537. Sau đó, một số "hội cứu hỏa" thành lập dọc theo bờ biển phía tây của Schleswig-Holstein trong vài năm tiếp theo. Hiệp hội thành phố đầu tiên về bảo hiểm hỏa hoạn là "Itzehoe Lieb-Frauen Guild" được thành lập vào năm 1543.

Khoảng 100 người thừa kế nhà máy bia đã ký "Hợp đồng cháy Hamburg" đầu tiên vào ngày 3 tháng 12 năm 1591. Điều này buộc các thành viên phải trả một số tiền nhất định nếu một trong các đối tác bị thiệt hại do hỏa hoạn. Họ được gọi là người thừa kế nhà máy bia vì họ được thừa kế nhà máy bia của mình. Sản xuất bia là một doanh nghiệp rất quan trọng ở Hamburg vào thế kỷ mười ba, mười bốn, mười lăm và mười sáu. Hợp đồng đầu tiên này ngay sau đó là một số hợp đồng hỏa hoạn khác trong vài năm sau đó với các điều khoản về cơ bản là giống nhau.

Tuy nhiên, các hợp đồng cứu hỏa của Hamburg hóa ra vô hiệu trước nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở Hamburg vào thế kỷ XVII và chúng không thể bồi thường cho tất cả những ai bị thiệt hại do hỏa hoạn. Điển hình là vụ hỏa hoạn ở London năm 1666.

Vì những lý do này vào ngày 21 tháng 9 năm 1676, Hội đồng Hamburg đã chỉ định một ủy ban để thành lập "Văn phòng cứu hỏa chung" sẽ bao gồm toàn bộ thành phố và tập hợp tất cả các hợp đồng cứu hỏa nhỏ của thành phố. Ủy ban đã thảo ra một hợp đồng cứu hỏa chung với 16 điều khoản sẽ bao gồm tất cả mọi thứ và tất cả người dân thành phố. Với việc chấp nhận hợp đồng cứu hỏa chung mới này, "Văn phòng cứu hỏa chung" Hamburg được thành lập vào ngày 17 tháng 12 năm 1676. Hamburger Feuerkasse sau đó chính thức được thành lập. Đây là công ty bảo hiểm chính thức lâu đời nhất trên thế giới và đã từng là hình mẫu cho các tổ chức cứu hỏa khác ở Đức.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử

 


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)