[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.820] Climeworks (Thụy Sĩ): Công ty cung cấp dịch vụ thu khí CO2 đầu tiên trên thế giới

17-01-2023

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Vào tháng 5 năm 2017, công ty đã khai trương dự án thương mại đầu tiên trên thế giới để lọc CO2 từ không khí xung quanh ở Hinwil.

Climeworks AG là một công ty Thụy Sĩ chuyên về công nghệ thu giữ khí carbon dioxide. Công ty lọc CO2 trực tiếp từ không khí xung quanh thông qua quá trình hấp phụ-giải hấp. Climeworks đề cập đến việc lọc CO2 từ không khí xung quanh để lưu trữ dưới lòng đất dưới dạng loại bỏ carbon dioxide. Các văn phòng công ty của Climeworks AG đặt tại Zürich.

nguồn ảnh: Ficlkr

Christoph Gebald và Jan Wurzbacher đã thành lập Climeworks vào tháng 11 năm 2009 như một công ty con từ ETH Zurich. Hai nhà sáng lập người Đức là sinh viên cùng ngành kỹ thuật cơ khí và đã làm việc với các công nghệ về CO2 hóa học và vật lý trong quá trình học và lấy bằng tiến sĩ sau này.

Vào tháng 5 năm 2017, công ty đã khai trương dự án thương mại đầu tiên trên thế giới để lọc CO2 từ không khí xung quanh ở Hinwil. Nó bao gồm 18 mô-đun thu khí trực tiếp lọc 900 tấn CO2 mỗi năm, sau đó được bán cho nhà điều hành nhà kính để sử dụng làm phân bón.

Vào tháng 9 năm 2021, nhà máy thu hồi carbon Orca của Climeworks đã đi vào hoạt động. Tính đến tháng 9 năm 2021, đây là cơ sở thu giữ không khí trực tiếp lớn nhất trên thế giới, thu được 4.000 tấn CO2 mỗi năm. Giống như dự án thí điểm, cơ sở điều hành được đặt tại Nhà máy điện Hellisheiði.

nguồn ảnh: Internet

Climeworks có máy thu khí trực tiếp thương mại duy nhất hiện có. Mặc dù một số công ty khác đặt mục tiêu thương mại hóa các hệ thống thu khí trực tiếp (ví dụ: Carbon Engineering, Global Thermostat), Climeworks là công ty tiến xa nhất trong quá trình thị trường, bán CO2 chi phí cao cho một thị trường tương đối nhỏ (tức là CO2 được sử dụng trong nhà kính để nâng cao năng suất có thể tốn hơn 1.000 USD/tấn nếu nhà kính nằm xa nguồn).

Climeworks cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp đầu tiên của mình, Microsoft, Shopify và Stripe; các dịch vụ CDR đã được xác minh của bên thứ ba được thực hiện tại Orca (nhà máy thu hồi carbon). Sau khi đánh giá thành công, Dịch vụ Climeworks CDR đã nhận được chứng nhận từ DNV.

Thị trường này quá nhỏ để hỗ trợ một hệ sinh thái mạnh mẽ gồm các nhà đổi mới nhỏ cần thiết để khám phá số lượng lớn các công thức hóa học và máy móc vật lý có thể làm giảm giá thu giữ không khí trực tiếp. Do đó, giống như công nghệ quang điện hoặc thủy lực cắt phá và khoan ngang, sự phát triển của công nghệ thu giữ không khí trực tiếp có thể sẽ cần sự đầu tư dài hạn của chính phủ vào các biện pháp khuyến khích.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)