[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.845] Association of Commonwealth Universities (Anh): Hiệp hội các trường đại học quốc tế lâu đời nhất trên thế giới

04-03-2023

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Hiện tại 40 quốc gia từ Khối thịnh vượng chung được đại diện trong Hiệp hội.

Association of Commonwealth Universities hay Hiệp hội các trường đại học Khối thịnh vượng chung (ACU) được thành lập vào năm 1913 và có hơn 500 tổ chức thành viên tại hơn 50 quốc gia trên khắp Khối thịnh vượng chung. ACU là mạng lưới các trường đại học quốc tế lâu đời nhất trên thế giới.

Nguồn ảnh: Wikipedia

Năm 1912, Đại học London đã chủ động tập hợp 53 đại diện của các trường đại học ở London để tổ chức Đại hội các trường Đại học trong Đế chế. Họ quyết định họ cần một "cục thông tin". Công việc của nó sẽ được xử lý bởi một ủy ban đại diện cho các trường đại học trong và ngoài nước. Năm 1913, văn phòng được mở với tên gọi Văn phòng Đại học của Đế quốc Anh. Họ hợp nhất theo giấy phép của Hội đồng Thương mại vào năm 1919, với các trường đại học của Đế chế sẽ tài trợ cho việc duy trì nó. Năm 1948, tên này được đổi thành Hiệp hội các trường đại học của Khối thịnh vượng chung Anh, và vào năm 1963, nó đổi thành tên hiện tại.

Nhiệm vụ của ACU là thúc đẩy và hỗ trợ sự xuất sắc trong giáo dục đại học vì lợi ích của các cá nhân và xã hội trên khắp Khối thịnh vượng chung và hơn thế nữa. Hiệp hội bao quát trên tổng dân số 3 tỷ người, chủ yếu ở độ tuổi dưới 30, ở các quốc gia Khối thịnh vượng chung.

Nguồn ảnh: Wikipedia

Dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn tập thể, ACU tìm cách giải quyết các vấn đề trong giáo dục đại học quốc tế thông qua một loạt các dự án, mạng lưới và sự kiện. ACU quản lý học bổng, cung cấp nghiên cứu học thuật và lãnh đạo về các vấn đề trong ngành, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học và chia sẻ các thông lệ tốt, giúp các trường đại học phục vụ cộng đồng của họ.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)