[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.855] Kilsyth Curling Club (Scotland): Câu lạc bộ bi đá trên băng lâu đời nhất thế giới

17-03-2023

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Vào năm 1716, Câu lạc bộ Curling Kilsyth được thành lập, trở thành câu lạc bộ lâu đời nhất trên thế giới.

Bằng chứng cho thấy môn bi đá trên băng (curling) tồn tại ở Scotland vào đầu thế kỷ 16 là một viên đá curling có ghi ngày 1511 được tìm thấy (cùng với một viên đá khác ghi ngày 1551) khi một cái ao cũ bị cạn nước ở Dunblane, Scotland. Viên đá curling lâu đời nhất thế giới và quả bóng đá lâu đời nhất thế giới hiện được lưu giữ trong cùng một bảo tàng (Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Stirling Smith) ở Stirling.

Ảnh minh họa  Nguồn ảnh: Wikipedia

Curling trong những ngày đầu tiên được chơi trên hồ và ao đóng băng. Hiện nay, khi thời tiết cho phép, trò chơi vẫn được tổ chức bên ngoài ở một số quốc gia, nhưng tất cả các cuộc thi bi sắt cạnh tranh quốc gia và quốc tế hiện diễn ra ở các sân trượt trong nhà với điều kiện và nhiệt độ của băng được kiểm soát cẩn thận.

Ảnh minh họa  Nguồn ảnh: Wikipedia

Curling đã được chơi ở Kilsyth ít nhất là từ thế kỷ 16, và vào năm 1716, Câu lạc bộ Curling Kilsyth được thành lập, trở thành câu lạc bộ lâu đời nhất trên thế giới.

Ảnh minh họa  Nguồn ảnh: Wikipedia

Câu lạc bộ vẫn đang hoạt động và cũng có phân nhánh CLB dành cho nữ. CLB chơi trong các cuộc thi cấp tỉnh ở tỉnh Stirlingshire, được tổ chức bởi Câu lạc bộ Curling Hoàng gia Caledonian.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới  

Do EURI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)