[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.128] - Cameco Corporation (Canada): Công ty đại chúng giao dịch uranium lớn nhất thế giới

04-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cameco Corporation, Canada là công ty đại chúng giao dịch uranium lớn nhất thế giới.

Cameco Corporation là công ty đại chúng giao dịch uranium lớn nhất thế giới có trụ sở tại thành phố Saskatoon, tỉnh Saskatchewan. Năm 2015, đây là nhà sản xuất uranium lớn thứ hai thế giới, chiếm 18% sản lượng của thế giới.

"Cameco - Canadian Mining and Energy Corporation” (tạm dịch: Tập đoàn khai thác và năng lượng Canada) được thành lập vào năm 1988 bởi sự hợp nhất và tư nhân hóa của hai tập đoàn lớn là Eldorado Nucle Limited thuộc sở hữu liên bang (trước đây gọi là Eldorado Mining and Refining Limited) và Tập đoàn phát triển khai thác mỏ Saskatchewan (SMDC).

Sau khi hợp nhất, cái tên Cameco - Canadian Mining and Energy Corporation được rút ngắn thành "Tập đoàn Cameco". 

Cameco vận hành các mỏ uranium ở Bắc Mỹ và Kazakhstan, trong đó có bao gồm hợp tác với McArthur River-Key Lake - nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới và có hoạt động khai thác tại mỏ Cigar Lake - mỏ uranium cao cấp nhất thế giới. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)