[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.129] - Bridgewater Associates (Mỹ): Công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất thế giới

05-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bridgewater Associates, Mỹ là công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất thế giới.

Bridgewater Associates là một công ty quản lý quỹ đầu tư của Mỹ được thành lập bởi Ray Dalio vào năm 1975. Công ty phục vụ các đối tượng khách hàng liên quan tới các dịch vụ quỹ hưu trí, quỹ tài trợ, nguồn quỹ, chính phủ nước ngoài và ngân hàng trung ương. 

Công ty hoạt động theo phong cách đầu tư vĩ mô toàn cầu dựa trên các xu hướng kinh tế như lạm phát, tỷ giá hối đoái và tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ.

Bridgewater Associates ban đầu hoạt động như một dịch vụ tư vấn đầu tư tổ chức, phân độ đầu tư tổ chức và đi tiên phong trong phương pháp đầu tư phân bố rủi ro vào năm 1996. Vào năm 1981, công ty chuyển trụ sở chính từ thành phố New York đến thị trấn Westport, bang Connecticut và hiện có 1.500 nhân viên.

Tính đến năm 2019, Bridgewater Associates có khoảng 160 tỷ đô la tài sản được quản lý.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)