[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.176] - McKinsey & Company (Mỹ): Công ty chuyên dịch vụ tư vấn lớn nhất thế giới

06-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) McKinsey & Company, Mỹ là công ty chuyên dịch vụ tư vấn lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về chiến lược quản lý cho các tập đoàn, chính phủ cùng nhiều tổ chức khác.

McKinsey & Company là một công ty tư vấn quản lý Mỹ được thành lập vào năm 1926 bởi James O. McKinsey – một giáo sư đại học Chicago – chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về chiến lược quản lý cho các tập đoàn, chính phủ cùng nhiều tổ chức khác.

Trải qua nhiều năm, công ty đã tái cấu trúc qua nhiều lần. Cho đến nay, McKinsey & Company hiện là công ty chuyên dịch vụ tư vấn lớn nhất thế giới.

Là công ty chuyên lĩnh vực dịch vụ tư vấn, McKinsey & Company chuyên cung cấp dịch vụ về thủ tục thu mua, phát triển kế hoạch để tái cấu trúc khả năng bán hàng, tạo ra chiến lược kinh doanh mới hoặc cung cấp tư vấn về các vấn đề gặp phải.

Các tư vấn viên của McKinsey chuyên thiết kế và áp dụng các nghiên cứu để đánh giá về các quyết định quản lý bằng việc sử dụng dữ liệu và tiến hành các cuộc phỏng vấn để kiếm nghiệm giả thuyết, sau đó sẽ qua khâu trình cho quản lý cấp cao.

Các bài tư vấn đều được chuẩn bị bài bản thông qua việc trình chiếu Powerpoint và phát hành tờ gấp.

Tính đến tháng 12 năm 2019 theo hồ sơ của Forbes, McKinsey & Company có doanh số 10.5 tỷ đô la Mỹ, cùng 27,000 nhân viên và hơn 100 văn phòng trên hơn 50 quốc gia.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)