[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.200] - Berkshire Hathaway (Mỹ): Công ty dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới

01-08-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Berkshire Hathaway, Mỹ là công ty dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới, với tổng tài sản là 708 tỷ USD và doanh thu đạt 247,500 triệu USD vào năm 2018.

Berkshire Hathaway là một tập đoàn cổ phần Mỹ có trụ sở tại thành phố Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ.

Công ty toàn phần sở hữu các công ty như GEICO, Duracell, Dairy Queen, BNSF, Lubrizol, với 38.6% cổ phần của Pilot Flying J và cũng nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể của các công ty đại chúng Mỹ như Kraft Heinz Company (26.7%), American Express (17.6%), Wells Fargo (9.9%), Coca-Cola (9.32%), ngân hàng Mỹ (11.5%) và Apple (5.4%).

 

Theo danh sách thống kê của Forbes Global 2000, Berkshire Hathaway hiện là công ty đại chúng lớn thứ 8 thế giới và là tập đoàn lớn thứ 10 tính theo doanh thu.

Đáng chú ý khi Berkshire Hathaway hiện là công ty dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, với tổng tài sản là 708 tỷ USD và doanh thu đạt 247,500 triệu USD vào năm 2018.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)