[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.333] - The American Anthropological Association (Mỹ): Tổ chức chuyên nghiệp của các nhà nhân chủng học lớn nhất thế giới

31-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) American Anthropological Association (dịch: Hiệp hội Nhân loại học Hoa Kỳ; viết tắt : AAA) là một tổ chức của các học giả và nhà thực hành trong lĩnh vực nhân học. Với 10.000 thành viên, đây là tổ chức nhân loại học lớn nhất của các nhà nhân chủng học trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1902, Hiệp hội Nhân loại học Hoa Kỳ là tổ chức nhân học chuyên nghiệp và học thuật lớn nhất thế giới. Hiệp hội nỗ lực nâng cao hiểu biết của con người về nhân loại học và áp dụng hiểu biết này vào các vấn đề cấp bách nhất của thế giới.

Trong khi 75% thành viên của AAA làm việc trong ngành giáo dục bậc đại học hoặc là sinh viên ngành nhân học, khoảng 25% thành viên làm việc trong các khu vực công, tư và phi chính phủ, ngoài học viện. Hiệp hội được tổ chức thành 40 bộ phận riêng, mỗi bộ phận phản ánh các lĩnh vực kiến ​​thức chuyên ngành.

Hiệp hội nhân chủng học đầu tiên ở Hoa Kỳ là Hiệp hội American Ethnological Society of New York (AES), được thành lập bởi Albert Gallatin và được Franz Boas hồi sinh vào năm 1899 sau một thời gian gián đoạn. Năm 1879 chứng kiến ​​sự thành lập của Hiệp hội Anthropological Society of Washington  (ASW) (lần đầu tiên xuất bản tạp chí American Anthropologist, và sau này trở thành một tạp chí quốc gia). Năm 1882, Hiệp hội American Association for the Advancement of Science (AAAS) chính thức thành lập bộ phận nhân chủng học.

Năm 1901, AES và ASW đã cử các thành viên tham dự cuộc họp của các nhà nhân chủng học AAAS ở Chicago, và đạt được sự thống nhất chung rằng một hiệp hội quốc gia nên được thành lập - American Anthropological Association ra đời.

Hiệp hội tự hào là thành viên của nhiều tổ chức học thuật, bao gồm Hội đồng các Hiệp hội Nhân học Thế giới, Liên minh Khoa học Nhân học và Dân tộc học Quốc tế, Liên minh các Hiệp hội Khoa học Xã hội, Liên minh Nhân văn Quốc gia và Hội đồng Nhân học Hoa Kỳ Các xã hội.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) (Người viết bài: Thanh Huyền)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)