[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.394] - Bishop Museum (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập các hiện vật văn hóa và mẫu vật lịch sử tự nhiên Polynesia lớn nhất thế giới

04-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bên cạnh các khu triển lãm mô tả toàn diện về Hawaiiana, tổng mẫu vật lịch sử tự nhiên được bảo tồn của bảo tàng vượt mức 24 triệu, trong đó chỉ riêng bộ sưu tập côn trùng học đã hơn 13.5 triệu mẫu vật (khiến nó trở thành bộ sưu tập côn trùng lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ).

Bảo tàng Bishop của Bernice Pauahi, dành riêng cho bảo tàng về lịch sử tự nhiên và văn hóa bang Hawai, là một bảo tàng về lịch sử và khoa học ở khu dân cư lịch sử Kalihi thuộc quận Honolulu ở đảo O’ahu của Hawai. 

Được thành lập vào năm 1889, đây là bảo tàng lớn nhất ở Hawai và có bộ sưu tập các hiện vật văn hóa Polynesia và các mẫu vật lịch sử tự nhiên lớn nhất thế giới. Bên cạnh các khu triển lãm mô tả toàn diện về Hawaiiana, tổng mẫu vật lịch sử tự nhiên được bảo tồn của bảo tàng vượt mức 24 triệu, trong đó chỉ riêng bộ sưu tập côn trùng học đã hơn 13.5 triệu mẫu vật (khiến nó trở thành bộ sưu tập côn trùng lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ).

 

Thư viện bảo tàng có một trong những bộ sưu tập phong phú nhất về sách, tạp chí định kỳ, báo chí và các bộ sưu tập đặc biệt liên quan đến Hawaii và Thái Bình Dương. Các kho lưu trữ lưu giữ kết quả của các nghiên cứu mở rộng được thực hiện bởi các nhân viên bảo tàng ở lưu vực Thái Bình Dương, cũng như bản thảo, ảnh, tác phẩm nghệ thuật, lịch sử truyền miệng, bản ghi âm thương mại và bản đồ.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)