[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.401] - Consumer Electronics Show (Mỹ): Hội chợ điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới

17-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hội chợ cũng mang đến một cơ hội lớn cho những nhà phát triển và nhà sản xuất để trình bày và bàn luận về sản phẩm của họ, nhận biết được đối thủ cạnh tranh và để giúp họ hiểu được tương lai của các công nghệ tiêu dùng để có thể phổ cập kiến thức kịp thời.

Consumer Electronics Show (Viết tắt: CES), là hội chợ thương mại điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới. Hằng năm, hội chợ CES thu hút nhiều người tham gia từ khắp nơi trên thế giới – họ sẵn sàng chia sẻ ý kiến, thành tựu, sự phát triển mang tính cách mạng và để kinh doanh.

Hội chợ cũng mang đến một cơ hội lớn cho những nhà phát triển và nhà sản xuất để trình bày và bàn luận về sản phẩm của họ, nhận biết được đối thủ cạnh tranh và để giúp họ hiểu được tương lai của các công nghệ tiêu dùng để có thể phổ cập kiến thức kịp thời.

Hội chợ này bắt đầu vào tháng 6 năm 1967 tại thành phố New York tại hai khách sạn là Hilton và Americana. Thực chất, hội chợ thương mại này là một phần tách ra của lễ hội âm nhạc Chicago. Vào thời điểm đó, hội chợ âm nhạc này đóng vai trò là sự kiện chính cho việc triển lãm các sản phẩm điện tử và công nghệ tiêu dùng.

Mỗi năm sẽ có hơn 3,600 các nhà triển lãm, rộng hơn 2.23 triệu feet vuông và cùng với sự tham dự của 6,952 các nhà truyền thông và nhà phân tích. Cuộc kiểm toán độc lập do Veris Consulting, LLC thực hiện, xác nhận vị thế của CES là nơi tụ họp lớn nhất thế giới cho tất cả những ai phát triển mạnh trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ tiêu dùng.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)