[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.422] - Cruise Lines International Association (Mỹ): Hiệp hội thương mại ngành du thuyền lớn nhất thế giới

13-06-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) CLIA được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy tất cả các biện pháp để mang lại một môi trường tàu du lịch an toàn, đảm bảo và lành mạnh, giáo dục và đào tạo các thành viên đại lý du lịch của mình, đồng thời quảng bá và nêu rõ giá trị, sự mong muốn và khả năng chi trả các trải nghiệm kỳ nghỉ trên du thuyền.

Cruise Lines International Association là hiệp hội ngành du thuyền lớn nhất thế giới, đóng vai trò thiết yếu cho sự xúc tiến và phát triển của ngành du thuyền. Được thành lập vào năm 1975, CLIA gồm 25 các hãng thuyền lớn hoạt động tại Bắc Mỹ.

Đây là một tổ chức hoạt động theo thỏa thuận được đệ trình lên Ủy ban Hàng hải Liên bang theo Đạo luật Vận chuyển năm 1984 và hoạt động như một tổ chức tư vấn phi chính phủ cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

CLIA được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy tất cả các biện pháp để mang lại một môi trường tàu du lịch an toàn, đảm bảo và lành mạnh, giáo dục và đào tạo các thành viên đại lý du lịch của mình, đồng thời quảng bá và nêu rõ giá trị, sự mong muốn và khả năng chi trả các trải nghiệm kỳ nghỉ trên du thuyền. Hiện tại, hơn 15.000 công ty du lịch và đại lý liên kết với CLIA và hiển thị con dấu CLIA (xác định họ là cơ quan có thẩm quyền về việc bán kỳ nghỉ du lịch).

Mục tiêu của CLIA là quảng bá các kỳ nghỉ trên du thuyền tới công chúng. Để thực hiện mục tiêu đó, CLIA đang nỗ lực đào tạo các đại lý du lịch và giúp họ tiếp thị các chuyến du lịch đến du khách. Trên thực tế, khoảng 80-90% các kỳ nghỉ du lịch được bán bởi các đại lý du lịch. CLIA cung cấp nhiều chương trình đào tạo cho các đại lý du lịch tại các lớp học trên khắp đất nước, thông qua đào tạo trực tuyến, đào tạo qua sách giáo khoa, đào tạo qua video và tại các hội nghị và triển lãm thương mại khác nhau.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)