[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.463] - Space Power Facility (Mỹ): Buồng chân không lớn nhất thế giới

11-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Space Power Facility (SPF) là một buồng chân không được xây dựng bởi cơ quan không gian NASA vào năm 1969. Buồng chân không này cao 37 m và có đường kính 30 m, bao quanh một không gian hình viên đạn. Đây là buồng chân không lớn nhất thế giới.

Space Power Facility (SPF) là một cơ sở được dùng để kiểm tra phần cứng của chuyến bay vũ trụ trong điều kiện phóng mô phỏng và chuyến bay không gian. SPF là một phần của trạm Plum Brook của NASA thuộc một phần của Trung tâm Nghiên cứu Glenn. Trạm Plum Brook và SPF nằm gần Sandusky, Ohio (Thị trấn Oxford, Quận Erie, Ohio).

Cơ sở này có thể duy trì chân không cao (10−6 torr, 130 μPa); mô phỏng bức xạ mặt trời thông qua dãy đèn nhiệt thạch anh 4 MW, quang phổ mặt trời bằng đèn hồ quang 400 kW và môi trường lạnh (−320 ° F (−195,6 ° C)) với tấm vải che lạnh lạnh có hình dạng thay đổi được.

SPF có thể mô phỏng môi trường phóng của tàu vũ trụ, cũng như môi trường trong không gian. NASA đã tận dụng không gian tại cơ quan để phát triển những khả năng này nhằm tối ưu hóa việc thử nghiệm phần cứng của tàu vũ trụ trong khi giảm thiểu các vấn đề về giao thông. Space Power Facility đã trở thành "One Stop Shop" (Cửa hàng một điểm đến) đáp ứng đủ điều kiện về phần cứng bay cho chuyến bay vũ trụ có người lái.

Cơ sở này cung cấp khả năng thực hiện kiểm tra môi trường, với các dịch vụ kiểm duyệt bao gồm: Kiểm tra chân không nhiệt, Kiểm tra độ vang dội, Kiểm tra độ rung cơ học, Kiểm tra phương thức, Kiểm tra nhiễu điện từ và kiểm tra tính tương thích.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ