[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.477] - The Alliance for Creativity and Entertainment (Mỹ): Tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thị trường bản quyền kỹ thuật số

01-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Sứ mệnh đã nêu của ACE là bảo vệ lợi nhuận, dựa trên các nguồn lực chống vi phạm bản quyền của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA).

Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) là liên minh được thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 gồm hơn 30 công ty giải trí và hãng phim lớn trên toàn cầu nhằm bảo vệ lợi nhuận từ tài liệu có bản quyền.

Sứ mệnh đã nêu của ACE là bảo vệ lợi nhuận, dựa trên các nguồn lực chống vi phạm bản quyền của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA). 

Tổ chức có kế hoạch tiến hành nghiên cứu về vi phạm bản quyền trực tuyến, vận động hành pháp để ngăn chặn và khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm bản quyền, nộp đơn kiện dân sự và "theo đuổi các thỏa thuận tự nguyện với các bên có trách nhiệm trên hệ sinh thái internet" - chẳng hạn như công cụ tìm kiếm và nhà cung cấp băng thông rộng.

Liên minh hy vọng sẽ giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền và bản quyền của nội dung sáng tạo cho ngành công nghiệp giải trí bằng cách sử dụng tài nguyên thành viên và hợp tác với một số tổ chức thực thi pháp luật bổ sung để ngăn chặn các doanh nghiệp vi phạm bản quyền.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ