[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.486] - Kaggle (Mỹ): Cộng đồng khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới

20-09-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kaggle, một công ty con của Google LLC, là một cộng đồng trực tuyến gồm các nhà khoa học dữ liệu và các nhà học viên máy học.

Kaggle cho phép người dùng tìm và xuất bản các tập dữ liệu, khám phá và xây dựng các mô hình trong môi trường khoa học dữ liệu dựa trên web, làm việc với các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư máy học khác, đồng thời tham gia các cuộc thi để giải quyết các thách thức về khoa học dữ liệu. Kaggle là cộng đồng các nhà khoa học dữ liệu và máy học lớn nhất thế giới.

Kaggle bắt đầu vào năm 2010 bằng cách tổ chức các cuộc thi học máy và hiện cũng cung cấp nền tảng dữ liệu công cộng, bàn làm việc dựa trên đám mây cho khoa học dữ liệu và giáo dục Trí tuệ nhân tạo.

Các dịch vụ của Kaggle bao gồm: 

Cuộc thi máy học: Đây là sản phẩm đầu tiên của Kaggle. Các công ty đăng tải các vấn đề và người học máy cạnh tranh để xây dựng thuật toán tốt nhất, điển hình là giải thưởng bằng tiền mặt.

Kaggle Kernels: một bàn làm việc dựa trên đám mây dành cho khoa học dữ liệu và máy học. Cho phép các nhà khoa học dữ liệu chia sẻ mã và phân tích bằng Python, R và R Markdown. Hơn 150 nghìn "hạt nhân" (đoạn mã) đã được chia sẻ trên Kaggle bao gồm mọi thứ, từ phân tích tình cảm đến phát hiện đối tượng.

Nền tảng tập dữ liệu công khai: các thành viên cộng đồng chia sẻ tập dữ liệu với nhau. Có bộ dữ liệu về mọi thứ, từ chụp x-quang xương đến kết quả từ các trận đấu quyền anh.  Kaggle Learn: một nền tảng để giáo dục AI theo từng mảng có thể quản lý được.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử

 


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)