[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.593] NAFA (Canada): Nhà đấu giá da thuộc lâu đời nhất thế giới

09-06-2023

(Kyluc.vn – WorldKings.org) NAFA bắt nguồn từ năm 1670 với Công ty Hudson's Bay, được thành lập để tiếp thị những loại lông thú tốt nhất từ Bắc Mỹ và Châu Âu ra thế giới.

North American Fur Auctions (thường được gọi là NAFA) là một công ty Canada bán đấu giá da lông thú ký gửi được thu hoạch ở Canada và Hoa Kỳ. Các dịch vụ của công ty được sử dụng bởi cả các trang trại lông thú lớn và những người đánh bẫy. Các cuộc đấu giá của công ty được tổ chức ba đến bốn lần một năm tại Toronto. Đây là nhà đấu giá lông thú lớn nhất ở Bắc Mỹ và lớn thứ hai trên thế giới.

Ảnh minh họa

North American Fur Auctions (NAFA) là nhà đấu giá lông thú lâu đời nhất trên thế giới. Có trụ sở chính tại Toronto, Canada, nguồn gốc của NAFA bắt nguồn từ năm 1670 với Công ty Hudson's Bay (ngày 2 tháng 5 năm 1670), được thành lập để tiếp thị những loại lông thú tốt nhất từ Bắc Mỹ và Châu Âu ra thế giới. NAFA lần lượt được tách ra dần dần vào năm 1987 và 1989. Trong hơn 353 năm, NAFA đã tiếp tục cung cấp và tiếp thị bộ sưu tập lông thú hoang dã lớn nhất và bộ sưu tập chồn Bắc Mỹ và châu Âu đẹp nhất cho cộng đồng thời trang toàn cầu.

NAFA là thành viên sáng lập của Tập đoàn Truyền thông Công nghiệp Lông thú Bắc Mỹ (NAFIC), được thành lập vào năm 2013 như một chương trình giáo dục cộng đồng hợp tác cho ngành công nghiệp lông thú ở Canada và Hoa Kỳ. NAFIC phổ biến thông tin qua Internet dưới thương hiệu “Truth About Fur”.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do AMRI đề cử 


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)